UVODJENJE U POSJED STANA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.03
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Hota Safetviši samostalni referent za izvršni postupak033/770-139
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izvršenje donesenog rješenja u prvostepenom postupku.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, član 7a. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 275. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o vraćanju , dodjeli i prodaji stanova, član 6. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 28/05 i 2/08); Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 22., 28. i 30. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”; broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu (adresa stana)
Akt na osnovu kojeg se traži uvođenje u posjed stana

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje kojim je dozvoljeno vraćanje stana u posjedUprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo Ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 danaTrajno
Obrazac: