PRODUŽENJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SZO.05
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sanija Kapetanovicstručni savjetnik za pripremu propisa i upravno postupanje033 562-148sanija.kapetanovic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Produženje djelatnosti upravljanja otpadom ukoliko nisu promijenjeni uslovi pod kojima je dozvola izdata.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravljanju otpadom, član 13. stav 5. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 33/03 i 72/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/09).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za davanje dozvole za upravljanje otpadom80 KMVr. prih. 722121, Prim. budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o dozvoli za upravljanje otpadomMinistarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okolišaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne taksePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana5 godina
Obrazac: