POVRAT STANA U POSJED

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.02
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Šemsa Šenderović, Fadil Šurković, Amela Čeliković Pita, Amrastručni savjetnici za upravno rješavanje033/770-164; 033/770-170; 033/770-175;033/770-174
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Donošenje rješenje o povratu stana u posjed prijeratnim nosiocima stanarskog prava i članovima njihovog porodičnog domaćinstva(koji su to svojstvo imali na dan 30.04.1991. godine).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, član 3. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99); Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u njegovoj izmjenjenoj i dopunjenoj formi, tačka 3. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 27/99 ).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu čiji se povrat traži

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Punomoć (ukoliko se zahtjev predaje u ime druge osobe)Nadležni općinski organOriginal
Ugovor o korištenju stanaSIZOvjerena kopija
Uvjerenje o kretanjuMUP Ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 danaTrajno
Obrazac: