JAVNI POZIV ZA LISTU KADIDATA KOJI MOGU OBAVLJATI POSLOVE PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SURPNSO.04
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Komisija (Nermina Delibašić, Zahid Pita, Lejla Vranešić Bašistručni savjetnici033/560-418,nermina.delibasic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Formiranje liste kandidata od strane Ministarstva , u cilju postavljanja prinudnih predstavnika etažnih vlasnika za zgrade na kojima etažni vlasnici nisu izabrali predstavnika u skladu sa Zakonom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, član 66. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 3/12); Pravilnik o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika, član 6., 7., 8., 9., 10. i 11. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/14).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izjava ovjerena kod nadležnog općinskog organa da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i HercegovineOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Ovjerena fotokopija svjedočanstva, odnosno diplome o završenom najmanje III stepenu stručne spremeObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Lična kartaMUP KSNa uvid
Rješenje o upisu u sudski registar sa podacima o djelatnosti koja se odnosi na gradnju stambenih i nestambenih zgrada i pomoćne djelatnosti upravljanja zgradamaKantonalni sud u SarajevuOriginal ili ovjerena kopija
Izjava pr. lica koje ima izdato rješ. za obavljanje poslova upravitelja da poslove predstavnika et. vlas. i prinudnog predstavnika et. vlasn. neće obavljati u zgradama u kojima je izabran za obavljanje poslove redovnog ili prinudnog upraviteljaPodnosilac (pravno lice)Original ili ovjerena kopija
Izjava kandidata-fizičkog lica da se njegovi lični podaci mogu objavitiPodnosilac (fizičko lice)Original ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 danaTrajno