DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SZO.04
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sanija Kapetanovićstručni savjetnik za pripremu propisa i upravno postupanje033 562-148sanija.kapetanovic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Djelatnosti upravljanja otpadom trebaju se poduzimati tako da: imaju veoma mali uticaj na okoliš i ljudsko zdravlje, smanjuju opterećenje i korištenje okolišnih resursa, ne ugrožavaju ljudsko zdravlje ili zagađuju okoliš, smanjuju količine i štetne uticaje otpada, promiču ponovno korištenje i reciklažu otpada i sigurno odlaganje otpada.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravljanju otpadom, član 11,12 i 13. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 33/03 i 72/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/09).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za davanje dozvole za upravljanje otpadom80 KMVr. prih. 722121, Prim. budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o ispunjavanju uslova u pogledu minimalno tehničke opremljenosti, zašite na radu, zaštite čovjekove sredine i sanitarno-zdravstvene zaštiteNadležna općinska službaOriginal
Rješenje o upotrebnoj dozvoliNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o stručnoj spremi uposlenihObrazovna institucijaOvjerena kopija
Opis postr./pogona (min. info. o vel. raspol. prostora za obav. djel., vrsti ograde oko lok. pogona i načinu kontr. pristupa, info. o raspol. obj. i prostorijama, načinu napajanja el. ener. i snabd. vodom, priklj. na kanal., estet. karakter. pogona)Podnosilac zahtjevaOriginal
Opis vozila, uređaja i opreme koji stalno ili po potrebi stoje ili će biti na raspolaganjuPodnosilac zahtjevaOriginal
Podaci trenutnom/predviđenom broju, funkcijama i stručnoj spremi svih uposlenikaPodnosilac zahtjevaOriginal
Opis vrste i trenutne ili očekivane ukupne količine otpada (ulaz i izlaz)Podnosilac zahtjevaOriginal
Opis trenutnih ili očekivanih uticaja na okolišPodnosilac zahtjevaOriginal
Opis trenutnih/predviđenih mjera kontrole, sprečavanja i smanjenja zagađenja okolišaPodnosilac zahtjevaOriginal
Plan postupka eventualnog zatvaranja pogona ili gašenja aktivnosti i naknadne mjerePodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o uplati taksePošta/banka

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana5 godina
Obrazac: