OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA KOJIM JE STAN PROGLAŠEN NAPUŠTENIM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.10
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Fadil Šurkovićstručni savjetnik za upravno rješavanje 033/770-170
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Donošenje rješenja kojim će se oglasiti ništavim rješenje kojim je stan proglašen napuštenim.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, član 1. i 2. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o napuštenim stanovima, član 3. (“Službene novine RBiH”, broj: 8/92).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o proglašenju stana napuštenim.Gradski sekretarijat za stambene posloveOvjerena kopija
Dokaz da stan nije mogao biti proglašen napuštenimPodnosilac zahtjevaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 danaTrajno
Obrazac: