PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.04
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje033 562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Produženje važenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti/odobrenju za građenje, ukoliko se nisu promjenili uslovi prema kojima su izdata.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 97. i 104. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime /naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona
Broj i datum izdate urbanističke saglasnosti ili odobrenja za građenje
Obrazloženje zahtjeva sa navedenim razlozoma za produžavanje rješenja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti ili rješenje o odobrenju za građenje čije se produženje tražiMinistarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaOriginal
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)Kanton Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana1 godina
Obrazac: