SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SURPNSO.03
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Nermina Delibašićstručni savjetnik 033/560-418nermina.delibasic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Formiranje komisije od stručnih lica da bi isti na stručan način vršili pregled zajedničkih dijelova zgrade
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, član 53. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 3/12).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Diploma o završenoj stručnoj spremiObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o položenom stručnom ispituNadležna institucijaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana2 godine