ODOBRENJA ZA PRIPREMNE RADOVE

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.02
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje 033/562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ograđivanje zemljišta, priključenje gradilišta na komunalnu infrastrukturu, uvođenje investitora i izvođača radova u posjed, raščiščavanje terena, uklanjanje postojećih objekata i izvođenje zemljanih radova i pripremnih radova na gradilištu.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 118. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za rješavanje zahtjeva koja se uplaćuje kao za izdavanje odobrenja za građenje objekata150 KMVr. prih. 722121, Prim. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/ naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Obrazloženje zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička saglasnostMinistarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zaštite okoliceKopija
Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosimaNadležna općinska služba, nadležni sud, notarOriginal
Zemljišnoknjižni izvadak, ili druga isprava o dokazivanju riješenih imovinsko pravnih odnosa za obuhvat gradilištaGruntovnica Općinskog suda u Sarajevu,nadležna općinska služba, notar, nadležni sudOriginal
Situacija i šema organizacije gradilišta sa projektom osiguranja građevinske jameRegistrovana pravna osoba za izvođenje građevinskih radovaOriginal
Prethodna energetska saglasnostJP Elektroprivreda BiHOriginal ili ovjerena kopija
Odobrenje nadležnog organa za privremeno zauzimanje i korištenje javne površine (po potrebi)Nadležna općinska služba (urbanizam/komunalne djelatnosti)Original ili ovjerena kopija
Saglasnost komunalnih preduzeća za uklanjanje postojeće infrastrukture na gradilištuJavna komunalna preduzećaOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnosti za privremeni priključak za potrebe gradilištaJavna komunalna preduzećaOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost za priključak na javni putNadležna direkcija cestaOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o odlaganju materijala iz iskopa građevinske jameFizičko ili pravno lice ili općinski organOriginal ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana za traženi obuhvat radovaNadležni općinski organ za poslove katastraOriginal ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana podzemnih instalacijaZavod za izgradnju Kantona SarajevoOriginal
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksiPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 40 danaNije propisano zakonom, već se utvrđuje rješenjem.
Obrazac: