PROŠIRENJE NA SUSTANARSKI DIO STANA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.07
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Šemsa Šenderovićstručni savjetnik za upravno rješavanje 033/770-164semsa.senderovic@msp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Donošenje rješenja kojim se nosiocu stanarskog prava jednog dijela sustanarskog stana dozvoljava proširenje na sustanarski dio stana na kojem je prestalo stanarsko pravo.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
akon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 73. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”; broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu u kom se traži proširenje na sustanarski dio stana
Podaci o sustanaru koji je koristio sustanarski dio stana na koji se traži proširenje

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Ugovor o korištenju stanaSamoupravna interesna zajednica stanovanja Grada SarajevaOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o dodjeli stanaDavalac stana na korištenjeOriginal
Ugovor o korištenju stana za sustanarski dio stanaSamoupravna interesna zajednica stanovanja Grada SarajevaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 dana
Obrazac: