TESTIRANJE IZABRANIH PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SURPNSO.06
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimeTelefon / telefoniMail
Komisija 1 (Nermina Delibašić,Tehvida Džebo, Amira Butmir i 033/560-418 nermina.delibasic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provjera predstvnika o poznavanju Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom u cilju što kvalitetnijeg obavljanja dužnosti predstavnika etažnih vlasnika.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, član 66. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 3/12); Pravilnik o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika, član 2, 3, 6, 7, 8, 16. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/14).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Svjedočanstvo/diploma o završenom najmanje III stepenu stručne spremeObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava ovjerena kod nadležnog općinskog organa da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i HercegovineOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Lična kartaMUP KSNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 danaDo isteka starosne granice propisane Pravilnikom