DONOŠENJE RJEŠENJA PO ČLANU 28. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.04
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Šemsa Šenderovićstručni savjetnik za upravno rješavanje 033/770-164semsa.senderovic@msp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana – dozvoljava nastavak korištenja stana članu porodičnog domaćinstva umrlog nosioca stanarskog prava.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 28. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”; broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu i nosiocu stanarskog prava na koji se zahtjev odnosi

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Original ili ovjerena kopija
Punomoć (ukoliko se zahtjev predaje u ime druge osobe)Nadležni općinski organOriginal
Ugovor o korištenju stanaSIZOvjerena kopija
Rješenje o dodjeli stanaDavaoc stana na korištenjeOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih za nosioca stanarskog pravaNadležni općinski organOvjerena kopija
Dokaz da se obraćao davaocu stana na korištenje za prenos stanarskog prava (u vidu pismenog podneska)Podnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Uvjerenje o kretanjuMUPOvjerena kopija
Potvrda da ne posjeduje stanarsko pravo na drugom stanu za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstvaKantonalni stambeni fond SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje da nije vlasnik nekretnina za sve članove porodičnog domaćinstvaOpćinski sud SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 danaTrajno
Obrazac: