Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaUprava za stambena pitanja
Šifra obrasca:
MPUGZO.USP.04

Predmet: DONOŠENJE RJEŠENJA PO ČLANU 28. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Podaci o stanu i nosiocu stanarskog prava na koji se zahtjev odnosi

DONOŠENJE RJEŠENJA PO ČLANU 28. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Original ili ovjerena kopija
Punomoć (ukoliko se zahtjev predaje u ime druge osobe)Nadležni općinski organOriginal
Ugovor o korištenju stanaSIZOvjerena kopija
Rješenje o dodjeli stanaDavaoc stana na korištenjeOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih za nosioca stanarskog pravaNadležni općinski organOvjerena kopija
Dokaz da se obraćao davaocu stana na korištenje za prenos stanarskog prava (u vidu pismenog podneska)Podnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Uvjerenje o kretanjuMUPOvjerena kopija
Potvrda da ne posjeduje stanarsko pravo na drugom stanu za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstvaKantonalni stambeni fond SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje da nije vlasnik nekretnina za sve članove porodičnog domaćinstvaOpćinski sud SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 danaTrajno