ISELJENJE IZ VOJNIH STANOVA NA ZAHTJEV SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBIH (STANOVA U VLASNIŠTVU BIVŠEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE)

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.13
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Fadil Šurkovićstručni savjetnik za upravno rješavanje033/770-170
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Donošenje rješenja kojim se nalaže iseljenje korisniku vojnih stanova
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, član 2. i 3. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 54/01, 15/02, 24/03 i 29/03); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, član 22. i 30. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”; broj: 11/98, 38/98, 12/99 i 19/99).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Podaci o ranijem nosiocu stanarskog prava
Podaci o stanu iz kojeg se traži iseljenje
Podaci o korisniku ako su isti poznati podnosiocu zahtjeva
Pravni osnov za iseljenje

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o statusu stanaGradski sekretarijat za stambene posloveOvjerena kopija
Rješenje o statusu korisnika stana (da li mu se dodjeljuje stan ili se odbija sa zahtjevom za dodjelu stana)Stambena komisija Službe za stambene poslove organa i tijela FBiHOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 danaTrajno
Obrazac: