OBNAVLJANJE UGOVORA O KORIŠTENJU STANA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.09
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Amra Čehićstručni savjetnik za upravno rješavanje033/770-174
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Donošenje rješenja kojim se privremenom korisniku utvrđuje da mu pripada pravo na obnovu ugovora o korištenju stana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, član 18c. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 28/05 i 2/08); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99); Uputstvo o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika za obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana, tačka 3. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 15/02).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o stanu za koji se traži obnova ugovora o korištenju stana

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Ugovor o korištenju stanaSIZOvjerena kopija
Rješenje o dodjeli stanaDavalac stana na korištenjeOvjerena kopija
Uvjerenje o kretanjuMUPOvjerena kopija
Potvrda o vlasništvu stanaKantonalni stambeni fond SarajevoOvjerena kopija
Kućna listaNadležni stambeni organOvjerena kopija
Potvrda da ne posjeduje stanarsko pravo na drugom stanu za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstvaKantonalni stambeni fond SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da nije vlasnik nekretnina za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstvaOpćinski sud SarajevoOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30-60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30-60 danaTrajno
Obrazac: