IZMJENA I/ILI DOPUNA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.05
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje033 562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobravanje izmjena u propisanim urbaničko- tehničkim uslovima kojima se bitno utiče na namjenu, konstrukciju, opremu, zaštitu okoliša ili se mijenja korisna površina građevine.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 52. i 53. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10); Zakon o prostornom uređenju, član 86. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05); Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i spriječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala, član 1. i 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/00).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa kojom se daju urbanističko-tehnički uslovi30KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezme/ naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj i datum
Obrazloženje tražene izmjene

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Kopija katastarskog plana (po potrebi, u zavisnosti od izmjene)Nadležna općinska služba nadležna za poslove katastraOriginal ili ovjerena kopijaPribavlja se po službenoj dužnosti
Idejni projekat/idejno rješenje ili programska skica u zavisnosti od složenosti građevine (po potrebi, u zavisnosti od izmjene)Pravna osoba registrovana za projektovanjeOriginalPribavlja se po službenoj dužnosti
Okolinska dozvola (ukoliko je predviđeno posebnim propisima, te u zavisnosti od izmjene)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaOriginal ili ovjerena kopijaPribavlja se po službenoj dužnosti
Prethodna vodna saglasnost (u zavisnosti od izmjene)Nadležni organ uprave ili nadležna agencijaOriginal ili ovjerena kopijaPribavlja se po službenoj dužnosti
Stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja KS (ukoliko ne postoji planski dokument, i u zavisnosti od izmjene)Zavod za planiranje razvoja KSOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost kantonalne ustanove za zaštitu (ukoliko je predviđeno posebnim propisom i u zavisnosti od izmjene)Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa/ Komisija za zaštitu i očuvanja nacionalnih spomenika BiHOriginal
Saglasnost/mišljenje nadležnog ministarstva saobraćaja(u zavisnosti od izmjene)Ministarstvo saobraćaja KSOriginal
Saglasnost JP Željeznica FBiH ( po potrebi, u zavisnosti od izmjene)JP Željeznice FBiH, SarajevoOriginal
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)KantonOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana.1 godina
Obrazac: