UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.12
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Elvira Islamović i Elma Nalbantićviši referenti za automatsku obradu podataka (AOP) 033/770-185
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 169. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Kratak opis činjenica o kojima se traži uvjerenje
Svrha u koju se traži izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Punomoć ako se zahtjev predaje u ime druge osobeNadležni općinski organOriginal
Potvrda o vlasništvu stana (po potrebi) Kantonalni stambeni fond SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana6 mjeseci
Obrazac: