Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaUprava za stambena pitanja
Šifra obrasca:
MPUGZO.USP.12

Predmet: UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Kratak opis činjenica o kojima se traži uvjerenje


____________________________________________________________________________________________
Svrha u koju se traži izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije