Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
Šifra obrasca:
MONM.SPOSO.12

Predmet: ODOBRENJE KORIŠTENJE NAZIVA “KANTON SARAJEVO”U NAZIVU UDRUŽENJA (ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST)


____________________________________________________________________________________________
Podnosilac zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Naziv udruženja/fondacije


____________________________________________________________________________________________
Adresa udruženja/fondacije


____________________________________________________________________________________________
Telefon udruženja/fondacije


____________________________________________________________________________________________
Broj Rješenja o registraciji i datum upisa u registar pravnih lica (ukoliko se radi o udruženju/fondaciji koja je okončala postupak registracije);


____________________________________________________________________________________________
Informacije o djelatnosti udruženja/fondacije, sa naznakom oblasti u koju spada djelatnost udruženja;


____________________________________________________________________________________________
Osnovni podaci o osnivačima udruženja/fondacije – ime i prezime osnivača, odnosno naziv pravnih lica (ukoliko se radi o pravnim licima kao osnivačima);


____________________________________________________________________________________________
Adrese osnivača;


____________________________________________________________________________________________
Podaci o kontakt osobama (licima ovlaštenim za zastupanje udruženja/fondacije);


____________________________________________________________________________________________
E-mail adresa udruženja/fondacije

ODOBRENJE KORIŠTENJE NAZIVA “KANTON SARAJEVO”U NAZIVU UDRUŽENJA (ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST)

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Statut udruženja/fondacijeUdruženje ili fondacijaKopija
Rješenje o upisu u Registar (ukoliko se radi o udruženju/fondaciji koja je okončala postupak registracije)Ministarstvo pravde i uprave Kantona SarajevoKopija
Osnivački akt udruženja/fondacijeUdruženje/fondacijaKopija
Odluku o imenovanju lica koje će obaviti poslove upisa u registar udruženja/fondacija (lice ovlašteno za zastupanje)Udruženje/fondacijaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje 15 dana.Trajno