STATUSNE PROMJENE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.07
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Lamija Husićstručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 033/ 56 21 34lamija.husic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Upis promjene podataka od značaja za obavljanje djelatnosti odgojno obrazovnih ustaanova.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ustanovama F BiH, član 14., Službeni list R BiH, broj.: 6/92, 8/93 i 13/94; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, član 24., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 18., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj.: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11,2/13 15/13; Zakon o srednjem obrazovanju, član 28., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za proširenje djelatnosti kroz osnivanje nove srednje škole izvan sjedišta već osnovane ustanove1000 KMVr.prih.: 722631; prima. JRT Budzet Kantona sarajevo; budž.org. 2101001338 000 221 0019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv osnivača
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Prethodno dobijeno rješenje o statusu ustanoveMinistarstvo obrazovanjaOriginal
Zahtjev sa elaboratomObrazovna institucijaOriginal
Rješenje o upisu u sudski registarNadležni općinski sudOvjerena kopija
Saglasnost za realizaciju nastavnog plana i programaOsnivačOvjerena kopija
Odluka osnivača o statusnim promjenamaOsnivačOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje 15 dana.Trajno
Obrazac: