UPIS U REGISTAR SREDNJIH ŠKOLA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.11
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alija Grabovicastručni savjetnik 033/562-276alija.grabovica@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osnivanje srednje škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine F BiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakona o srednjem obrazovanju, član 23. i 24., „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/10; Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje, sve odredbe, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/04 i 27/08).; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vodjenja Registra srednjih škola, član 2. i 11., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/98.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada srednje školeMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOriginalPribavljati po službenoj dužnosti
Akt o osnivanju srednjoškolske ustanove OsnivačOriginal
Rješenje o dobijenoj saglasnosti Skupština Kantona SarajevoSkupština Kantona SarajevoKopija-original na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno
Obrazac: