OSNIVANJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za visoko obrazovanje

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SVON.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sifet Kukuruzpomoćnik ministra 033 562 138sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba
Adisa Hota- Peljtostručni suradnik za vis.obrazovanje i nauku033 562 186adisa.hota@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osnivanje visokoškolske ustanove radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i naučno istraživačkog rada.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/92,48/99; Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, član 13.-22., Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10, 15/13, 42/13; Standardi i normativi za o obavljanje djelatnosti obrazovanja visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, sve odredbe, “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/06; Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u registar akreditovanih visokoškoskih ustanova na području Kantona Sarajevo i Registra akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14; Pravilnik o postupku osnivanja i postupak rada pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz registra pravnih lica za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i fizičkih lica koja se bave naučno-istraživačkim radom na području Kantona Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/15.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za osnivanje visokoškolskih ustanovaZa osnivanje univerziteta iznos od 30.000 KM, za osnivanje visoke škole iznos od 20.000 KM, za osnivanje fakulteta(po fakultetu) 20.000 KM, za osnivanje akademije 20.000KM (po akademiji), za osnivanje instituta 20.000 KM, (po institutu), za osnivanje odsjeka 10.000KM, za osnivanje instituta kao podorganizacione jedinice 5.000KM, za provjeru ispunjavanja uvjeta za provodjenje novog studijskog programa 5.000 KM;Vr.prih.: 722631; prima. JRT Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001338 000 22100 19263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv visokoškolske ustanove
Adresa
Sjedište
Kontakt telefon
Grad/općina
E-mail adresa

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Elaborat o osnivanju visokoškolske ustanovePodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Garancije za osnivanje u pogledu unaprijed obezbijeđenih i planiranih finansijskih sredstava za osiguranje uvjeta za početak rada i dalji radBankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 120 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 120 dana.Trajno
Obrazac: