PROVJERA POZNAVANJA SAOBRAĆAJNIH PROPISA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SSE.03
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azra Ivazovićpomoćnik ministra033/770-195azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provjera poznavanja saobraćajnih propisa radi brisanja kaznenih bodova iz evidencije i vraćanje vozačke dozovole.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 225., “Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, i 18/13; Pravilnik o načinu organiziranja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i načinu provjere poznavanja propisa o bezbjenosti saobraćaja na putevima, član 2., “Službeni glasnik BiH”, broj: 36/13.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Troškovi za provjeru poznavanja propisa o bezbjednosti sabraćaja na putevima50 KMVr.prih.: 722631; prima. Depozitini račun budžeta KS; budž.org. 21010013380002210019260

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime (ime jednog roditelja) prezime vozača
Datum i mjesto rođenja
Mjesto prebivališta, ulica i broj
Adresa i broj telefona
Stručna sprema
Vozačka dozvola, kategorije i datum izdavanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o plaćenim troškovimaPošta/bankaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.Trajno
Obrazac: