OSNIVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA-PRETHODNA SAGLASNOST VLADE KANTONA

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.03
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Lamija Husićstručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 033/ 56 21 34lamija.husic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dobijanje prethodne saglasnosti Vlade KS je uslov upisa u Registar koji se vodi u Ministarstvu, a zatim i u sudski registar.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98, 48/99; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, član 19., 20., 21. i 22., “Službene novine Kantona Sarajevo,” broj: 26/08 i 21/09; Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje i normativima prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja, III poglavlje – tačka 3.1., 3.2., IV poglavlje – točka 4.1., 4.2., 4.3, V poglavlje – točka 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., VI poglavlje – točka 6.1., 6.2., VII poglavlje – točka 7.1.7.2., “Službene novine Kantona Sarajevo,” broj: 11/03; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova za područja Kantona Sarajevo, član 1.,”Službene novine Kantona Sarajevo,”: broj: 27/00.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/sjedište
Kontakt telefon
E-mail
Svrha zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Elaborat o osnivanju predškolske ustanovePredškolaska ustanovaOriginal
Odluka osnivača o osnivanju predškolske ustanoveOsnivačOriginal
Dokaz da je obezbijeđen nastavni odgoj i nastavni kadar u skladu sa Pedagoškim normativima i standardimaOsnivačOvjerena kopija
Dokaz da je obezbijeđen prostor, oprema i didaktička sredstva u skladu sa Pedagoškim standardima i normativimaOsnivačOvjerena kopija
Dokaz o ispunjenosti finansijskih sredstava za rad predškolske ustanoveBankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 90 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 90 dana.Trajno
Obrazac: