ISTRAŽIVANJE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.02
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Indira Meškovićstručna savjetnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje033 562 134indira.meskovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobravanje aktivnosti u jednoj ili više škola (edukacija, anketiranje, istraživanje, promocija…) Kontrola sadržaja aktivnosti u smisu prilagođenost ciljnim grupama.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BIH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 78., “Službene novine KS”, broj: 10/04; Zakon o srednjem obrazovanju, član 110., “Službene novine KS”, broj: 23/10.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Predmet zahtjeva
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kopija anketnog upitnika
Opis načina istraživanja i uzorka koji će biti obuhvaćen istraživanjem
Svrha istraživanja
Naziv ustanove, udruženja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Projekat istraživanja – sažetak projekta istraživanjaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija ili kopijaNa zahtjev Ministarstva, po potrebi dostavljati dodatnu dokumentaciju.

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Školska godina
Obrazac: