OSNIVANJE SREDNJE ŠKOLE-ODLUKA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.10
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alija Grabovicastručni savjetnik 033/562-276alija.grabovica@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Omogućava osnivanje srednje škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine F BiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o ustanovama, član 5.,6.,7.,8. i 9., “Službeni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93 i 13/94; Zakona o Vladi Kantona Sarajevo, “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03,38/13,36/14,37/14, član 26. i 28.; Zakona o srednjem obrazovanju, član 15. – 25., „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/10; Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje, cjelokupni Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/04 i 27/08).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za osnivanje srednje škole3000 KMVr.prih.: 722631; prima. JRT Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001338 000 221 0019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Naziv srednje škole
Sjedište
Kontakt telefon
E-mail adresa
Kontakt osoba

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Elaborat o opravdanosti osnivanja srednje školeOsnivačOriginal
Dokaz o uplati troškova osnivanjaPošta/bankaOriginal
Akt o osnivanju srednje školeOsnivačOriginal
Dokaz da je obezbjeđen nastavni kadar u skladu sa nastavnim planom i programomOsnivačOvjerena kopija
Dokaz da je obezbjeđen školski prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa odgovarajućim normativimaOsnivačOvjerena kopija
Dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima za sredstava za početak rad i rad školeOsnivač/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 120 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 120 dana.Trajno
Obrazac: