REALIZACIJA PROJEKATA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Indira Mešković stručna savjetnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 033 562 134indira.meskovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobravanje aktivnosti u jednoj ili više škola (edukacija, anketiranje, istraživanje, promocija…) Nakon izdavanja saglasnosti Ministarstva moguće je realizirati predmetne aktivnosti, provođenje projekta ili više njih.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 41. i 83., “Službene novine KS”, broj: 10/; Zakon o srednjem obrazovanju, član 50., “Službene novine KS”, broj: 23/10.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv ustanove, udruženja
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Kopija anketnog upitnika
Svrha

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Projekat/sažetak projektaPodnosilacOriginalNa zahtjev Ministarstva, po potrebi dostavljati dodatnu dokumentaciju.

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Jedna školska godina
Obrazac: