UPIS U REGISTAR OSNOVNIH ŠKOLA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.09
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alija Grabovicastručni savjetnik033/562-276alija.grabovica@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Omogućava osnivanje osnovne škole pod jednakim uslovima pravnim i fizičkim licima, domaćim i stranim.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakona o ustanovama, član 51., „Službenom listu RBiH“ broj: 6/92, 8/93 I 13/94; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 14., „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 2/13, 15/13; Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu, sve odredbe, “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 16/07 i 27/08; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vodjenja Registra osnovnih škola, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/99.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanjaMinistarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Akt o osnivanju ustanove za osnovno obrazovanjeOsnivačOriginal
Prethodna saglasnost Vlade Kantona SarajevoVlada Kantona SarajevoKopija-original na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok za rješavanje 15 dana.Trajno
Obrazac: