UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.06
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Pašićstručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje033 562134edina.memovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Potvrđivanje činjenica iz službene evidencije koje podnosiocima služe za priznavanje obrazovanja stečenog u KS, radi nastavka obrazovanja ili zaposlenja van granica BiH.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 169., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o srednjem obrazovanju, član 24., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 14., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 I 15/13; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, član 22., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola, član 10., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/98; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola, član 10., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/99; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova, član 9., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/00.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Razlog podnošenja zahtjeva
Kontakt telefon

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.Trajno
Obrazac: