EKVIVALENCIJA I NOSTRIFIKACIJA INOSTRANIH SVJEDODŽBI

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.05
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Nusreta Slinićstručni savjetnikO33/562 262nusreta.slinic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Sticanje uslova da učenici koji su dio osnovnog ili srednjeg obrazovanja obavili u inostranstvu, nastave obrazovanje u Kantonu Sarajevo ilisteknu uslove za zaposlenje.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava, član 6., 8. i 11., “Službeni list SR BiH,” broj:7/88; Zakon o upravnom postupku, član. 200. stav 1., Službene novine Federacije BiH, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju, član 51., Službene novine Kantona Sarajevo broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11; Zakon o srednjem obrazovanju, član 10., “Službene novine Kantona Sarajevo,” broj: 23/10.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime učenika
Rodjen/a (datum,zemlja i mjesto)
Adresa boravka u BiH
Broj telefona
Zemlja i mjesto iz koje učenik/ca dolazi
Posljednji razred završen u BiH
Koliko je razreda završio/la iz zemlje iz koje dolazi
Koju školu želi nastaviti u BiH

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Svjedodžba, potvrda, certifikat ili izvještaj o završenom nivou obrazovanja u inostranstvuObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Prevod na BHS jezikSudski tumač za određeni jezikOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenihMatični ured nadležne općine Original
Obrazovna isprava o stečenom obrazovanju u BiH prije obrazovanja u inostranstvu ukoliko se lice prethodno obrazovalo u BiHObrazovna institucijaOvjerena kopija
Nastavni plan i program stečenog obrazovanja (za srednjoškolske isprave)Obrazovna institucijaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Precizirati/skratiti rok za rješavanje 15 dana.Trajno
Obrazac: