UVJERENJE O PREBIVALIŠTU

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.23
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pribavljnje uvjerenja o činjenicama radi ostvarivanja prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku ,član 169. “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98, 48/99

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja iz službene evidencije prijave i odjave prebivališta-boravišta5 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Općina rođenja
Ime oca i majke
Podaci o djevojačkom prezimenu
Adresa stana podnosioca zahtjeva
JMB
Svrha
Prebivalište podnosioca zahtjeva
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
Kontakt e-mail

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentOdjeljenje za administraciju MUPNa uvid
Dokaz o uplati takseKanton SarajevoOvjerena kopija
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
5 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana.
Obrazac: