ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.16
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za poslove vozačkih dozvola i građanskih stanja Stari Grad 033 407 166gradjanskastanja.sgrad@mup.ks.gov.ba
Centar 033 201 454 ili 455gradjanskastanja.centar@mup.ks.gov.ba
Novo Sarajevo 033 286 825gradjanskastanja.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Novi Grad 033 292 427 ili 428gradjanskastanja.ngrad@mup.ks.gov.ba
Ilidža/Trnovo 033 625 335gradjanskastanja.ilidza.trnovo@mup.ks.gov.ba
Hadžići 033 290 583gradjanskastanja.hadzici@mup.ks.gov.ba
Vogošća 033 580 822 ili 824gradjanskastanja.vogosca@mup.ks.gov.ba
Ilijaš 033 292 378gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zamjena vozačke dozvole radi ostvarivanja i zaštite prava podnosilaca zahtjeva, vođenje evidencije.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06 – ispravka, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 i 46/23); Pravilnik o vozačkoj dozvoli (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 9/19 i 57/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za zamjenu vozačke dozvole60 KMVr.prih.: 722907; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar), 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka), 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka) i 1341021020000276 (ASA banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivalište-boravište
Adresa
Razlog zamjene vozačke dozvole
Datum polaganja vozakog ispita
Mjesto polaganja vozačkog ispita
Oznaka kategorije i podkategorije
Podatak o posjedovanju vozačke dozvole sa mjestom, brojem i datumom izadavanja, rokom važenja i kategorijom
Podatak o zabrani upravljanja
Mjere bezbjednosti i zaštitna mjera

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadeBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Ljekarsko uvjerenje za vozačku dozvolu izdatu sa medicinskim ograničenjem,zamjenu inostrane vozačke dozvole i za lica koja imaju navršenih 65 godina starostiOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Vozačka dozvola Ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Rješenje o poništenju vozačke dozvole, ukoliko je ista izgubljena ili ukradenaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Rješenje o odobrenom boravku (strani državljanin)Ministarstvo sigurnostiOvjerena kopija
Prijevod strane vozačke dozvole od strane ovlaštenih sudskih tumačaOvlašteni sudski tumač/sudOriginal
Važeća strana vozačka dozvolaNadležni organ zemlje koja je izdala vozačku dozvoluOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana10 godina za lica do 65 godina starosti, 3 godine za lica pr
Komentar: 
Vozač može provjeriti status zahtjeva za izdavanje zamjenu vozačke dozvole na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/ egradjanin/r/eid/a101/check-application-status-of-personal-documents
Obrazac: