ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.16
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Hasiba Zajković,viši referent033/716-310administracija.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zamjena vozačke dozvole radi ostvarivanja i zaštite prava podnosilaca zahtjeva, vođenje evidencije.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 186.,”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13.,Pravilnik o vozačkoj dozvoli, član 2.,”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 13/07 i 43/15;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za zamjenu vozačke dozvole60 KMVr.prih.: 722907; budž.org. 709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivalište-boravište
Adresa
Razlog zamjene vozačke dozvole
Datum polaganja vozakog ispita
Mjesto polaganja vozačkog ispita
Oznaka kategorije i podkategorije
Podatak o posjedovanju vozačke dozvole sa mjestom, brojem i datumom izadavanja, rokom važenja i kategorijom
Podatak o zabrani upravljanja
Mjere bezbjednosti i zaštitna mjera

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Ljekarsko uvjerenje za vozačku dozvolu izdatu sa medicinskim ograničenjem,zamjenu inostrane vozačke dozvole i za lica koja imaju navršenih 65 godina starostiOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Vozačka dozvola Ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Rješenje o poništenju vozačke dozvole, ukoliko je ista izgubljena ili ukradenaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Rješenje o odobrenom boravku (strani državljanin)Ministarstvo sigurnostiOvjerena kopija
Prijevod strane vozačke dozvole od strane ovlaštenih sudskih tumačaOvlašteni sudski tumač/sudOriginal
Važeća strana vozačka dozvolaNadležni organ zemlje koja je izdala vozačku dozvoluOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana10 godina za lica do 65 godina starosti, 3 godine za lica pr
Obrazac: