PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.15
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Hasiba Zajković,viši referent033/716-310administracija.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Produženje važenja vozačke dozvole.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 186.,”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13.,Pravilnik o vozačkoj dozvoli, član 2.,”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 13/07 i 43/15;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za vozačku dozvolu60 KMVr.prih.: 722907; budž.org. 709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivališta – boravište
Razlog produženja vozačke dozvole
Datum polaganja vozakog ispita
Mjesto polaganja vozačkog ispita
Oznaka kategorije i podkategorije
Podatak o posjedovanju vozačke dozvole sa mjestom, brojem i datumom izadavanja, rokom važenja i kategorijom
Podatak o zabrani upravljanja
Mjere bezbjednosti i zaštitna mjera

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Ljekarsko uvjerenje za vozačke dozvole izdate sa medicinskim ograničenjem i za lica koja koja imaju navršenih 65. godina starostiOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Vozačka dozvola za lica koja žele da produže vozačku dozvoluMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Lična karta podnosioca zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana10 godina za lica do 65 godina, 3 godine za lica preko 65 go
Obrazac: