UVJERENJE O ZAŠTITNIM MJERAMA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.14
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja radi ostvarivanja prava podnosioca zahtjeva u drugim postupcima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknade
Taksa za izdavanje uvjerenja o zaštitnoj mjeri4 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Prebivalište
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Broj identifikacionog dokumenta podnosioca zahtjeva
Razlog podnošenja zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takseNadležni organ iz člana 9. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja iz službene evidencije 1 dan.Neodređeno
Obrazac: