PROMJENA STIKER NALJEPNICE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.12
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na učetvovanje vozila u saobraćaju na putevima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Pravilnik o registriranju vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br: 69/09, 29/20, 9/21)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za stiker naljepnicu5 KMVr, prih. 722923, Budz. org. 0709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Kantonalna administrativna taksa2 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Vrsta vlasnika (fizičko/ pravno lice)
Ime i prezime
JMB
Mjesto
Općina
Adresa
Podaci o nosiocu potvrde o registraciji (ukoliko se vozilo registruje na leasing)
Podaci o osiguranju vozila (osiguravajuće društvo, broj police)
Vrsta zahtjeva: postupak promjene podataka o vozilu
Identifikacioni podaci o vozilu:
Vrsta
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora
Podaci o prvoj registraciji
Mjesto prve registracije
Datum prve registracije
Registarske oznake
Potpis podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o registraciji, potvrda o vlasništvuSektor za građanska stanja MUP-aKopija
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOvjerena kopija
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Certifikat o ispitivanju vozilaOvlaštena institucija za certificiranje vozilaOriginal
Dokaz o identitetu vlasnika- fizičko lice l.k.Sektor za građanska stanja MUP-aNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnosti- pravno liceSud/općinaOvjerena kopija
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o izvršenim uplatama (uplata za stiker naljepnicu) Banka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 1 dan.Vezano za period važenja registracije vozila.
Obrazac: