REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.09
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06 – ispravka, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 i 46/23); Pravilnik o registriranju vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br: 69/09, 29/20, 9/21)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za korištenje registarskih tablica30 KMVr. prih. 722926, Budz. org. 070999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Potvrda o vlasništvu5 KMVr. prih. 722921, Budz. org. 070999, JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o registraciji vozila5 KMVr. prih. 722922, Budz. org. 709999, Prim. Javni račun Trezora Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za stiker naljepnicu5 KMVr. prih. 722923, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Vrsta zahtjeva: Registriranje vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija
Vrsta vlasnika (fizičko lice i pravnolice)
JMB
Mjesto, općina i adresa
Podaci o osiguranju vozila
Osiguravajuće društvo
Broj police osiguranja
Općina
Adresa
Identifikacioni podaci vozila
Vrsta
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o vlasništvuOvlašteni distributer / inostrana saobraćajnaOriginal
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o provedenom carinskom postupku (carinska deklaracija)Uprava za indirektno/neizravno oporezivanjeOriginal
Dokaz o diplomatskom statusu-važeća diplomatska, konzularna ili službena iskaznicaMinistarstvo vanjskih poslovaOvjerena kopija
Dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas za vozila na gasni pogonMašinski fakultet, Institut za privredni inžinjering, Insistut za saobraćaj i komunikacije, Centar za motorna vozila i tehnički pregledi koji imaju ovlaštenjeOriginal
Dokaz o izvršenim obavezama (uplata obaveznog osiguranja, uplata za tablice, za potvrdu o vlasništvu, za potvrdu o registraciji, za stiker naljepnicu, za tehnički pregled vozila)Banka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.1 godina
Obrazac: