REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.09
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 216. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj: 6/06,75/06,44/07, 84/09, 48/10 i 18/13); Pravilnik o registriranju vozila, član 9. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 69/09).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za korištenje registarskih tablica30 KMVr. prih. 722926, Budz. org. 070999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Potvrda o vlasništvu5 KMVr. prih. 722921, Budz. org. 070999, JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o registraciji vozila5 KMVr. prih. 722922, Budz. org. 709999, Prim. Javni račun Trezora Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za stiker naljepnicu5 KMVr. prih. 722923, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Vrsta zahtjeva: Registriranje vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija
Vrsta vlasnika (fizičko lice i pravnolice)
JMB
Mjesto, općina i adresa
Podaci o osiguranju vozila
Osiguravajuće društvo
Broj police osiguranja
Općina
Adresa
Identifikacioni podaci vozila
Vrsta
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o vlasništvuOvlašteni distributer / inostrana saobraćajnaOriginal
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o provedenom carinskom postupku (carinska deklaracija)Uprava za indirektno/neizravno oporezivanjeOriginal
Dokaz o diplomatskom statusu-važeća diplomatska, konzularna ili službena iskaznicaMinistarstvo vanjskih poslovaOvjerena kopija
Dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas za vozila na gasni pogonMašinski fakultet, Institut za privredni inžinjering, Insistut za saobraćaj i komunikacije, Centar za motorna vozila i tehnički pregledi koji imaju ovlaštenjeOriginal
Dokaz o izvršenim obavezama (uplata obaveznog osiguranja, uplata za tablice, za potvrdu o vlasništvu, za potvrdu o registraciji, za stiker naljepnicu, za tehnički pregled vozila)Pošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.1 godina
Obrazac: