ODJAVA VOZILA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.08
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Vođenje evidencije o vozilima koja učestvuju u saobraćaju na putevima, ostvarivanje i zaštta prava vlasnika.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06 – ispravka, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 i 46/23); Pravilnik o registriranju vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br: 69/09, 29/20, 9/21)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Vrsta vlasnika (fizičko lice i pravnolice)
Mjesto
Općina
Adresa
Podaci o nosiocu potvrde o registraciji (ukoliko je vozilo bilo registrovano na leasing)
Novi podaci o vlasniku vozila:
Vrsta vlasnika (fizičko/ pravno lice)
JMB
Ime i prezime
Mjesto općina i adresa
Vrsta zahtjeva: Odjava vozila
Identifikacioni podaci o vozilu:
Vrsta
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora
Podaci o prvoj registraciji
Mjesto prve registracije
Datum prve registracije
Registarske oznake
Potpis podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o vlasništvuMUP – Sektor za građanska stanjaOriginal
Potvrda o registracijiMUP – Sektor za građanska stanjaKopija
Račun, kupoprodajni ugovor – kada se vozilo odjavljuje radi prodajeOvlaštena auto kuća, općina ili notarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o identitetu vlasnika i kupca- fizičko lice lična kartaMUP – Sektor za građanska stanjaNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnost-pravno liceSud/općinaKopija
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija
Dokaz o odjavi ukoliko se radi o uništenju vozila, krađi, dotrajalosti ili tehničkoj neispravnostiMUP- Odjeljenje kriminalističke policije, osiguravajuće društvo, otpadOvjerena kopija
Izjava o nekorištenju vozila ukoliko se isto neće koristiti u saobraćajuMUP- Sektor za građanska stanja ili notar/općinaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.
Komentar: 
Prije postupka u vezi sa registracijom motornog vozila vlasnik može provjeriti aktivne novčane kazne na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba /egradjanin/r/eid/a101/ checkfinestatus
Obrazac: