PROMJENA PODATAKA O VOZILU

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.07
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Upis promjena podataka o vozilu.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Pravilnik o registriranju vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br: 69/09, 29/20, 9/21)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za potvrdu o vlasništvu5 KMVr. prih. 722921, Budz. org. 0709999, JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o registraciji5 KMVr. prih. 722921, Budz. org. 0709999, JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Taksa za rješavanje zahtjeva za registraciju motornih i priključnih vozila i traktora kojim se obavlja djelatnost javnog prijevoza ili prijevoza za vlastite potrebe20KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Vrsta vlasnika (fizičko lice i pravnolice)
Mjesto
Općina
Adresa
Podaci o nosiocu potvrde o registraciji (ukoliko se vozilo registruje na leasing)
Podaci o osiguranju vozila (osiguravajuće društvo, broj police)
Vrsta zahtjeva: postupak promjene podataka o vozilu
Identifikacioni podaci o vozilu:
Vrsta
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora
Podaci o prvoj registraciji
Mjesto prve registracije
Datum prve registracije
Registarske oznake
Potpis podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o registraciji, potvrda o vlasništvuSektor za građanska stanja MUP-aOriginal
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Certifikat o ispitivanju vozilaOvlaštena institucija za certificiranje vozilaOriginal
Za promjenu podatka o motoru vozila (prilaže se porijeklo motora, račun o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija i ugovor o kupoprodaji.Nadlažni organOriginal
Dokaz o identitetu vlasnika – fizičko lice (lična karta)Sektor za građanska stanja MUP-aNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnosti- pravno liceSud/općinaOvjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksena marka)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija
Dokaz o izvršenim uplatama (uplata za potvrdu o registraciji)Banka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.Vezano za period važenja registracije.
Obrazac: