PRODUŽENJE VAŽNOSTI REGISTRACIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.06
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 216. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 6/06,75/06,44/07, 84/09, 48/10 i 18/13); Pravilnik o registraciji vozila, član 15. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 69/09).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Posebna naknada za okolišU zavisnosti od godine proizvodnje i ccmVr. prih. 722556 (fizičko lice), 722555 (pravno lice), Prim. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine102-050-00000977-74
Naknada za službu “Pomoć – informacije”U zavisnosti od vrste vozila: 8 KM za putnička, teretna vozila i priključna vozila; 3 KM za motore i motocikleVr. prih. 722535, Prim. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine154-001-20002139-81
Naknada za stiker naljepnicu5 KMVr. prih. 722923, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Godišnja naknada za javne cesteU zavisnosti od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broju osovina, osovinskom opterećenju, namjeni vozilaVR. prih. 722532 (fizičko lice), 722531 (pravno lice), Prim. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 40%161-000-00284400-23
Kantonalna administrativna taksa za zahtjev prve registracije putničkih motornih vozila, motora i motocikala, traktora i priključnih vozila10 KMVr. prih. 714113, Prim. Depozitni račun Kantona SarajevoTaksena markica
Porez na imovinuU zavisnosti od godine proizvodnje i ccm vozilaVr. prih. 722532 (fizičko lice), 722531 (pravno lice), Prim. Depozitni račun Kantona Sarajevo 60%338-00-022100192-63
Godišnja naknada za javne cesteZavisno od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broju osovina, osovinskom opterećenju, namjeni vozilaVr. prih. 722521, Prim. Depozitni račun Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Posebna vodoprivredna naknada za registraciju vozilaZavisno od vrste motornog-priključnog vozila338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Jedinstveni matični broj
Vrsta: 1.Fizičko lice 2.Pravna osoba
Mjesto
Općina
Adresa
Podaci o nosiocu potvrde o registraciji (vozila registrovana na leasing)
Podaci o osiguranju vozila
Osiguravajuće društvo
Broj police osiguranja
Vrsta zahtjeva: produženje registracije
Identifikacioni podaci vozila
Vrsta vozila
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora
Registarski broj
Broj potvrde o registraciji
Broj potvrde o vlasništvu
Broj stiker naljepnice
Podaci o prvoj registraciji
Mjesto prve registracije
Datum prve registracije
Registarska oznaka

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o registracijiMUP – Odjeljenje za administracijuOriginal
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal
Dokaz o izvršenim obavezama ( putarina 2 puta, porez na imovinu, pomoć na cestama, vodoprivreda, okoliš, stiker, tehnički pregled i polica osiguranja)Pošta/bankaOriginal
Dokaz o tehničko-ekspoatacionim uslovimaStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o identitetu vlasnika-fizička licaMUP – Odjeljenje za administracijuNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnosti-pravna licaSud, općinaOvjerena kopija
Dokaz o plaćenoj kantonalnoj taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ po članu 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija
Putna isprava i rješenje o odobrenom boravku za strance sa odobrenim privremenim boravkom – za strance sa odobrenim privremenim boravkomInostrani organ za izdavanje putnih isprava i Ministarstvo sigurnosti BIH, Služba za poslove sa strancimaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za rješavanje urednog zahtjeva 1 dan.1 godina
Obrazac: