IZDAVANJE PROBNIH TABLICA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.05
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na privremeno učestvovanju vozila u javnom saobraćaju.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Pravilnik o registriranju vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br: 69/09, 29/20, 9/21)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za korištenje registarskih tablica5 KMVr. prih. 722928, Budz. org. 0709999, Prim. Javni Račun Trezora Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Taksa na zahtjev2 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Prezime i ime
Vrsta vlasnika (fizičko/pravno lice)
JMB
Mjesto
Općina
Adresa
Podaci o osiguranju vozila
Osiguravajuće društvo
Broj polise osiguranja
Vrsta zahtjeva: izdavanje probnih tablica
Identifikacioni podaci o vozilu
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora
Potpis podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o vlasništvuSektor za građanska stanja MUP-aOvjerena kopija
Potvrda o registracijiSektor za građanska stanja MUP-aOvjerena kopija
Račun, kupoprodajni ugovorOpćina/notar ili auto kućaOvjerena kopija
Dokaz o identitetu vlasnika i kupca- fizičko lice – LKSektor za građanska stanja MUP-aNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnost-pravno liceSud/općinaOvjerena kopija
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.15 dana
Obrazac: