PRIVREMENA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.04
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 216. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj: 6/06,75/06,44/07, 84/09, 48/10 i 18/13); Pravilnik o registriranju vozila, član 10. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 69/09)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Posebna naknada za okoliš (izuzev za vozila koja se izvoze iz BiH)U zavisnosti od godine proizvodnje i ccmVr. prih. 722556 (fizička lica), 722555 (pravno lice), Prim. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine102-050-00000977-74
Posebna naknada za službu “Pomoć – informacije” (izuzev za vozila koja se izvoze iz BiH)U zavisnosti od vrste vozila: 8 KM za putnička, teretna vozila i priključna vozila; 3 KM za motore i motocikleVr. prih. 722535, Prim. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine154-001-20002139-81
Naknada za korištenje registarskih tablica50 KMVr. prih. 722927, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o vlasništvu vozila5 KMVr. prih. 722921, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o registraciji vozila5 KMVr. prih. 722921, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za stiker naljepnicu5 KMVr. prih. 722921, Budz. org. 709999, Prim. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Godišnja naknada za javne cesteZavisno od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broja osovina, osovinskog opterećenja, namjene vozilaVR. prih. 722532 (fizičko lice), 722531 (pravno lice), Prim. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 40%161-000-00284400-23
Kantonalna administrativna taksa20KMVr. prih. 714113, Prim. Depozitni račun Kantona SarajevoTaksena markica
Porez na imovinuZavisno od godine proizvodnje i kubikaže vozila (od 50 do 250 KM)Vr. prih. 722532 (fizičko lice), 722531 (pravno lice), Prijm. Depozitni račun Kantona Sarajevo 60%338-0002-2100192-63
Godišnja naknada za javne cesteZavisno od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broja osovina, osovinskog opterećenja, namjene vozilaVr. prih. 722521, Prim. Depozitni račun Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Posebna vodoprivredna naknada za registraciju vozilaU zavisnosti od vrste motornog-priključnog vozila338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Mjesto
Općina
Podaci o osiguranju vozila
Osiguravajuće drustvo
Broj police osiguranja
Adresa
Vrsta zahtjeva: privremena registriracija vozila
Identifikacioni podaci vozila
Vrsta vozila
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o vlasništvu nad vozilomRačun o prodaji vozila, ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo Original
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o provedenom carinskom postupkuUprava za indirektno-neizravno oporezivanjeOriginal
Rješenje nadležnog organa kojim se odobrava privremeni uvozUprava za indirektno-neizravno oporezivanjeOriginal
Dokaz o izvršenim obavezama (uplata obaveznog osiguranja, uplata za tablice, za potvrdu o registraciji, za potvrdu o vlasništvu, za stiker, za okoliš, za putarinu, za porez, za vodoprivredu, za pomoć i informacije, za tehnički pregled)Banka ili poštaOriginal
Dokaz o ispunjavanju tehničko ekploatacionih uslova (za teretna vozila)Stanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o identitetu vlasnika – fizička lica lična kartaMUP – Odjeljenje za administracijuNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnosti – pravna licaSud/općinaOvjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.1 godina, a za vozila koja se izvoze iz BiH do 30 dana
Obrazac: