PONOVNA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.02
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 6/06, 75/06 – ispravka, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 i 46/23); Pravilnik o registriranju vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br: 69/09, 29/20, 9/21)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Posebna naknada za okolišU zavisnosti od godine proizvodnje i ccmVr. prih. 722556 (fizičko lice), 722555 (pravno lice), Prim. fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine102-050-00000977-74
Naknada za službu “Pomoć – informacije”U zavisnosti od vrste vozila: 8 KM za putnička, teretna vozila i priključna vozila; 3 KM za motore i motocikleVr.prih. 722535; prim. Direkcija cesta FBIH;154-001-20002139-81
Naknada za korištenje registarskih tablicaU zavisnosti od zahtjeva i vrste vozila: 20 KM za putnička i teretna vozila ili 10 KM za priključna vozila, motore i motocikleVr. prih. 722924 (za putnička i teretna voila), 722925 (za priključna vozila, motore i motocikle); prim. JRT Trezor BiH; budz.org. 0709999;338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o vlasništvu vozila5 KMVr. prih. 722921; budž. org.0709999; prim. JRT Trezor BiH338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o registraciji vozila5 KMVr. prih. 722921; budž. org.0709999; prim. JRT Trezor BiH338-000-22100183-90
Naknada za stiker naljepnicu5 KMVr. prih. 722921; budž. org.0709999; prim. JRT Trezor BiH338-000-22100183-90
Godišnja naknada za javne cesteU zavisnosti od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broju osovina, osovinskog opterećenja, namjene vozilaVr. prih. 722532(fizičko lice), 722531(pravno lice); prim. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 40%;161-000-00284400-23
Kantonalna administrativna taksa na zahtjev za prvu registraciju putničkih motornih vozila, motora i motocikala i priključnih vozila20 KMVr. prih. 714113; pri. Depozitni račun Kantona SarajevoTaksena markica
Porez na imovinuU zavisnosti od godine proizvodnje i ccm vozila od 50 do 250 KMVr. prih. 722532 (fizičko lice) 722531 (pravno lice); pri. Depozitni račun Kantona Sarajevo 60%141-196-5320008-475
Godišnja naknada za javne cesteZavisno od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broju osovina, osovinskog opterećenja, namjene vozilaVr. prih. 722521; prim. Depozitni račun Kantona Sarajevo141-196-5320008-475
Posebna vodoprivredna naknada za registraciju vozilaZavisno od vrste motornog – priključnog vozilaŠifre općina koje je potrebno unijeti u za to predviđene rubrike na uplatnici su: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 093, Vogošća 080, Ilijaš 040141-196-5320008-475
Posebna napomena za sve uplate javnih prihoda

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Jedinstveni matični broj
Mjesto
Općina
Adresa
Podaci o nosiocu potvrde o registraciji (vozila registrovana na leasing)
Podaci o osiguranju vozila
Osiguravajuće društvo
Broj police osiguranja
Vrsta 1.Fizičko lice 2.Pravna osoba
Vrsta zahtjeva: Ponovna registracija
Identifikacioni podaci vozila
Vrsta vozila
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora
Vrsta vozila
Broj potvrde o registraciji
Broj potvrde o vlasništvu
Broj stiker naljepnice
Podaci o prvoj registraciji
Mjesto prve registracije
Datum prve registracije
Registarska oznaka

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o vlasništvu nad vozilomMUP – Sektor za građanska stanjaOriginal
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal
Dokaz o izvršenim obavezama (uplata obaveznog osiguranja, uplata za tablice, za potvrdu o vlasništvu, za potvrdu o registraciji, za stiker naljepnicu, za okoliš, za putarinu, za porez, za vodoprivredu, za pomoć i informacije, za tehnički pregled vozila)Banka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Dokaz o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova (za teretna vozila, priključna vozila, autobuse, taxi vozila i rent a car vozila)Stanica tehničkog pregledaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o identitetu vlasnika-fizička lica lična kartaMUP – Sektor za građanska stanjaNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnosti-pravna licaSud, općinaOvjerena kopija
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi (taksene marke)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 1 dan.1 godina
Komentar: 
Prije postupka u vezi sa registracijom motornog vozila vlasnik može provjeriti aktivne novčane kazne na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba /egradjanin/r/eid/a101/ checkfinestatus
Obrazac: