PRVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 6/06, 75/06-ispravka, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 i 46/23); Pravilnik o registriranju vozila. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 69/09, 29/20, 9/21);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Posebna naknada za okolišU zavisnosti od godine proizvodnje i ccmVr.prih.: 722556 (fizičko lice), 722555 (pravno lice); budž.org. /; prima. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine102-050-00000977-74
Posebna naknada za službu “Pomoć – informacije”U zavisnosti od vrste vozila: 8 KM za putnička, teretna vozila i priključna vozila; 3 KM za motore i motocikleVr.prih.: 722535; budž.org. /; prima. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine154-001-20002139-81
Naknada za korištenje registarskih tablicaU zavisnosti od zahtjeva i vrste vozila: za putnička -teretna vozila i traktore 20 KM; za priključna vozila, motore i motocikle 10 KMVr.prih.: 722924 (za putnička – teretna voila i traktore), 722925 (za priključna vozila, motore i motocikle); budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o vlasništvu vozila5 KMVr.prih.: 0722921; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za potvrdu o registraciji vozila5 KMVr.prih.: 0722921; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Naknada za stiker naljepnicu5 KMVr.prih.: 0722921; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor Bosne i Hercegovine338-000-22100183-90
Godišnja naknada za javne cesteZavisno od ccm vozila, najveće dopuštene mase, broja osovina, osovinskog opterećenja, namjene vozilaVr.prih.: 722532(fizičko lice), 722531(pravno lice); budž.org. /; prima. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 40%161-000-00284400-23
Kantonalna administrativna taksa na zahtjev za prvu registraciju putničkih motornih vozila, motora i motocikala i priključnih vozila20 KMVr.prih.: 714113; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo;Taksena markica
Porez na imovinuU zavisnosti od godine proizvodnje i ccm vozila (od 50 do 250 KM)Vr.prih.: 722532(fizičko lice), 722531(pravno lice); prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo 60%141-196-5320008-475
Godišnja naknada za javne cesteU zavisnosti od godine proizvodnje i ccm vozilaVr.prih.: 722521; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo141-196-5320008-475
Posebna vodoprivredna naknada za registraciju vozilaU zavisnosti od vrste motornog-priključnog vozila141-196-5320008-475

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podaci o vlasniku: Firma / Prezime i ime
ID/JMBG
Vrsta (Fizičko/Pravno lice)
Mjesto
Podaci o nosiocu potvrde o registraciji (vozila registrovana na leasing)
Podaci o osiguranju vozila (osiguravajuće društvo i broj police)
Općina
Adresa
Vrsta zahtjeva: Prva registracija
Identifikacioni podaci o vozilu
Vrsta vozila
Marka
Tip
Broj šasije
Broj motora

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o vlasništvuOvlašteni distributer/ inostranstvo-organ nadležan za ugovore ovjeren od notaraOriginal
Dokaz o odjavi za vozila koja su registrovana u inozemstvuInostrani organ nadležan za odjave vozilaOriginal
Račun, kupoprodajni ugovor ili drugi valjan dokazAuto kuća ili ovjera od strane notara ili općineOriginal
Dokaz o provedenom carinskom postupku (carinska deklaracija)Uprava za indirektno-neizravno oporezivanjeOriginal
Dokaz o obaveznom osiguranjuOsiguravajuće društvoOriginal
Dokaz o tehničkoj ispravnostiStanica tehničkog pregledaOriginal ili na uvid
Dokaz o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova (za teretna vozila, priključna vozila, autobuse, taxi vozila i rent a car vozila)Stanica tehničkog pregledaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o izvršenim obavezama (uplata obaveznog osiguranja, uplata za tablice, za potvrdu o vlasništvu, za potvrdu o registraciji, za stiker naljepnicu, za okoliš, za putarinu, za porez, za vodoprivredu, za pomoć i informacije, za tehnički pregled vozila)Banka ili pošta (ukoliko je uplata izvšena elektronskim putem, potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke ili potpisom službenika)Original
Dokaz o identitetu vlasnika-fizička lica lična kartaMUP- Sektor za građanska stanjaNa uvid
Dokaz o obavljanju djelatnosti-pravna licaSud/OpćinaOvjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 1 dan.1 godina
Komentar: 
Prije postupka u vezi s registracijom motornog vozila, vlasnik može provjeriti aktivne novčane kazne na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/egradjanin/r/eid/a101/checkfinestatus
Obrazac: