SAGLASNOST NA LOKACIJU

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaToplane sarajevo

Šifra postupka: 
KJKPT.SR.03
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Admir Džubur,v.d. direktor Sektora razvoja033 612-338, 033 612-342toplane.loris@bih.net.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izgradnja objekata i/ili priključenje na sistem Toplana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98, 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 99. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 07/05); Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, član 7.(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/13).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje saglasnosti na lokaciju60 KMPrim. KJKP “Toplane-Sarajevo”338-900-22082827-07

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Sjedište/adresa
Kontakt telefon
Šifra korisnika (za korisnike na sistemu KJKP “Toplane-Sarajevo”)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz katastra komunalnih uređaja sa označenim objektom, ne stariji od šest mjeseciZZavod za izgradnju (izdaje); Nadležni općinski organ (ucrtava objekat na izvodu)Original ili kopija
Urbanistička saglasnost ne starija od godinu danaNadležan općinski organKopija
Idejni projekat nadziđivanja za slučaj odobrenog pojedinačnog nadziđivanja ili bilo kakve građevinske prepravke izgrađenog prostora u objektima gdje postoje instalacije centralnog grijanjaPravno lice ovlašteno za izradu projektne dokumentacijeOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana12 mjeseci
Obrazac: