IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MALODOBNOM DJETETU UZ SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.06
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zlatko MesićNačelnik Odjeljenja putnih isprava033 286 926pasosi@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobravanje izdavanja putne isprave malodobnom licu bez saglasnosti jednog roditelja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o putnim ispravama BiH, član 13. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99); Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. stav 3. Zakona o putnim ispravama BiH, član 3.,4.,5. i 6. (“Službeni glanik BiH”, broj: 55/09 i 12/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje pasoša/putovnice50 KM za punoljetne državljane, 40 KM za državljane u dobi od 3 -18 godina, 30 KM za državljane koji nisu navršili 3 godine (ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice)Vr.prih.: 722905 – biometrijski pasoš; budž.org. 709999; prima. JRT Trezor BIH. Poziv na br. 00000000003380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Adresa stanovanja
Ime i prezime djeteta
JMB djeteta
Mjesto i datum rođenja
Spol
Prebivalište/boravište
Prebivalište/boravište u inostranstvu
Mjesto upisa u matičnu knjigu rođenih
Mjesto upisa u knjigu državljana
Izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog
Podaci o pasošu ili novi dokument – prvi zahtjev
Najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice
Kontakt telefon
Broj identifikacionog dokumenta
Podaci o roditeljima/ zakonskim zastupnicima/ ili licu koje najavljuje mobilnu akviziciju
JMB, prezime i ime, srodstvo, broj identifikacionog dokumenta, potpis
Broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Presuda o razvodu brakaNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija
Mišljenje o opravadanosti izdavanja putne isprave bez saglasnosti drugog roditeljaCentar za socijalni radOriginal
Izjašnjenje roditelja o davanju saglasnosti za izdavanje putne isprave malodobnom licuPolicijska upravaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana5 godina za državljane u dobi od 3 -18 godina, 3 godine za d