IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MALODOBNOM DJETETU UZ SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor putnih isprava
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.06
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za putne isprave i građanska stanja033/286-929pasosi@mup.ks.gov.ba
033/286-839
033/286-927
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobravanje izdavanja putne isprave malodobnom licu bez saglasnosti jednog roditelja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. stav 3. Zakona o putnim ispravama BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, broj: 55/09 i 12/14)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje pasoša/putovnice 40 KM za državljane u dobi od 3 -18 godina, 30 KM za državljane koji nisu navršili 3 godine Vr.prih.: 722905 – biometrijski pasoš; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor BIH. Poziv na br. 00000000003380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar), 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka), 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka) i 1341021020000276 (ASA banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Adresa stanovanja
Ime i prezime djeteta
JMB djeteta
Mjesto i datum rođenja
Spol
Prebivalište/boravište
Prebivalište/boravište u inostranstvu
Mjesto upisa u matičnu knjigu rođenih
Mjesto upisa u knjigu državljana
Izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog
Podaci o pasošu ili novi dokument – prvi zahtjev
Najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice
Kontakt telefon
Broj identifikacionog dokumenta
Podaci o roditeljima/ zakonskim zastupnicima/ ili licu koje najavljuje mobilnu akviziciju
JMB, prezime i ime, srodstvo, broj identifikacionog dokumenta, potpis
Broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Presuda o razvodu brakaNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija
Mišljenje o opravadanosti izdavanja putne isprave bez saglasnosti drugog roditeljaCentar za socijalni radOriginal
Izjašnjenje roditelja o davanju saglasnosti za izdavanje putne isprave malodobnom licuPolicijska upravaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana5 godina za državljane u dobi od 3 -18 godina, 3 godine za d