POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.05
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zlatko MesićNačelnik Odjeljenja putnih isprava 033 286 926pasosi@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da se omogući povrat pogrešno uplaćenih ili više uplaćenih sredstava
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98, 48/99); Uputstvo o načinu prikupljanja, evidentiranja, kontroli uplata taksi i naknada na jedinstveni račun Trezora BiH i povratu pogrešno uplaćenih ili više uplaćenih sredstava, član 8. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 102/09 i 32/12 );

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv banke i broj žiro računa
Naznaka sredstava koja su pogrešno uplaćena
Broj identifikacionog dokumenta i naziv organa kod kojeg je isti izdat
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati pogrešno ili više uplaćenih sredstava (uplatnica)Banka, poštaOriginal
Obrazac žiro računa (kartica)BankaKopija
Lična kartaMUP- Odjeljenje za administracijuNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno