POTVRDA O POSJEDOVANJU/NEPOSJEDOVANJU PUTNE ISPRAVE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor putnih isprava
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.04
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za putne isprave i građanska stanja033/286-929pasosi@mup.ks.gov.ba
033/286-839
033/286-927
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje određenih prava građana
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenje4 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Predmet zahtjeva: oznaka činjenica iz službene evidencije koje se traže
Adresa stanovanja
Imena oba roditelja
Svrha izdavanja uvjerenja
Broj identifikacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Lična kartaMUP – Sektor za građanska stanjaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenje
5 dana.Rok za rješavanje 3 dana.