OGLAŠAVANJE PUTNE ISPRAVE NEVAŽEĆOM I PONIŠTENJE ISTE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor putnih isprava
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.03
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za putne isprave i građanska stanja033/286-929pasosi@mup.ks.gov.ba
033/286-839
033/286-927
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Oglašavanje nevažećom putne isprave i omogućavanje građanima podnošenje novog zahtjeva
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o dostavljanju podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradenim putnim ispravama (“Službeni glasnik BiH”, broj : 45/09)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za prijavu nestanka – gubitka pasoša/putovnice20 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Broj putne isprave
Mjesto izdavanja putne isprave
Razlozi za poništenje putne isprave
Broj lične karte

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP – Sektor za građanska stanjaNa uvid
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Obrazac GPI 1 ili GPI 2 propisan Uputstvom o dostavljanju podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim, uništenim ili ukradeniim putnim ispravamaDiplomatsko – konzularno predstavništvo BiH, ambasada, policijska upravaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.5 godina za izvršenje, a za izvršena trajno