HITNO IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor putnih isprava
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.02
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za putne isprave i građanska stanja033/286-929pasosi@mup.ks.gov.ba
033/286-839
033/286-927
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog (liječenje, smrtni slučaj, lični zahtjev).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13); Uputstvo o postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, broj: 86/14); Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, broj: 83/13); Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, broj : 83/13)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje pasoša/putovnice50 KM za punoljetne državljane, 40 KM za državljane u dobi od 3 -18 godina, 30 KM za državljane koji nisu navršili 3 godine (ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice)Vr.prih.: 722905 – biometrijski pasoš; budž.org. 0709999; prima. JRT Trezor BIH. Poziv na br. 00000000003380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar), 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka), 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka) i 1341021020000276 (ASA banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
Naknada za hitni pasoš200 KMVr.prih.: 722 429; budž.org. 1701001; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo141-196-5320008-475

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Adresa
Prebivalište/Boravište
Mjesto i datum rodjenja
Spol
Izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog
Mjesto upisa u matičnu knjigu rođenih
Podaci o pasošu ili novi dokument-prvi zahtjev
Broj identifikacionog dokumenta
Najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice
Kontakt telefon
Podaci o roditeljima /zakonskim zastupnicima/ ili licu koje najavljuje mobilnu akviziciju

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadeBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Lična kartaMUP – Sektor za građanska stanjaNa uvid
Izvod iz matične knjige rođenih (samo za maloljetnike)OpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Putna ispravaMUP – Sektor putnih ispravaNa uvid
Uputnica za liječenje u inostranstvu/ dokaz o bolesti ili smrti člana uže porodice / dokaz o srodstvuUniverzitetsko klinički centar/matični uredOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
3 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana.
Komentar: 
Podnosilac zahtjeva može provjeriti status zahtjeva za izdavanje putne isprave na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/ egradjanin/r/eid/a101/check-application-status-of-personal-documents
Obrazac: