HITNO IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.02
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zlatko MesićNačelnik Odjeljenja putnih isprava033 286 926pasosi@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog (liječenje, smrtni slučaj, lični zahtjev).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, član 13. i 19. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13); Uputstvo o postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog, član 2. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 55/09, 103/13, 86/14); Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava, “Službeni glasnik BiH”, broj: 83/13 (Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava); član 2., “Službeni glasnik BiH”, broj: 55/09

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje pasoša/putovnice50 KM za punoljetne državljane, 40 KM za državljane u dobi od 3 -18 godina, 30 KM za državljane koji nisu navršili 3 godine (ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice)Vr.prih.: 722905 – biometrijski pasoš; budž.org. 709999; prima. JRT Trezor BIH. Poziv na br. 00000000003380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka
Naknada za hitni pasoš200 KMVr.prih.: 722 429; budž.org. 1701001; prima. Depozitn račun Kantona SarajevoUNICREDIT BANK – 338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Adresa
Prebivalište/Boravište
Mjesto i datum rodjenja
Spol
Izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog
Mjesto upisa u matičnu knjigu rođenih
Podaci o pasošu ili novi dokument-prvi zahtjev
Broj identifikacionog dokumenta
Najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice
Kontakt telefon
Podaci o roditeljima /zakonskim zastupnicima/ ili licu koje najavljuje mobilnu akviziciju

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Lična kartaMUP – Odjeljenje za administracijuNa uvid
Izvod iz matične knjige rođenih (samo za maloljetnike)OpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Putna ispravaMUP – Odjeljenje putnih ispravaNa uvid
Uputnica za liječenje u inostranstvu/ dokaz o bolesti ili smrti člana uže porodice / dokaz o srodstvuUniverzitetsko klinički centar/matični ureduOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
3 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 3 dana.10 godina za punoljetne, 5 godina za djecu od 3 do 18 godina