IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPI.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zlatko MesićNačelnik Odjeljenja putnih isprava 033 286 926pasosi@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje putne isprave i omogućavanje građanima slobode kretanja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, član 13. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13); Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava , član 2., 3., 6. i 7. (“Službeni glasnik BiH”, broj : 83/13); Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava, član 2. (“Službeni glasnik BiH”, broj : 55/09); Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte , član 3., 4. i 5. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 79/13);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje pasoša/putovnice50 KM za punoljetne državljane, 40 KM za državljane u dobi od 3 -18 godina, 30 KM za državljane koji nisu navršili 3 godineVr.prih.: 722905 – biometrijski pasoš; budž.org. 709999; prima. JRT Trezor BIH. Poziv na br. 00000000003380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Mjesto i datum rođenja
Spol
JMBG
Prebivalište/boravište
Prebivalište/boravište u inostranstvu
Mjesto upisa u matičnu knjigu rođenih
Mjesto upisa u matičnu knjigu državljana
Izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog
Podaci o pasošu ili novi dokument – prvi zahtjev
Najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice
Kontakt telefon
Broj identifikacionog dokumenta
Podaci o roditeljima /zakonskim zastupnicima/ licu koje najavljuje mobilnu akviziciju
JMB, prezime i ime, srodstvo, broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Lična kartaMUP – Odjeljenje za administracijuNa uvid
Izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim JMB (samo za maloljetne osobe)Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Putna ispravaMUP – Odjeljenje putnih ispravaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana.10 godina za punoljetne državljane, 5 godina za državljane u